مشخصات فردی و زندگینامه
نام:ابراهیم
نام خانوادگی:صدیقی
نخصص ها:فقه و اصول ، حقوق

زندگی نامه

در سال 1357 پس از اخذ دیپلم در رشته ریاضی فیزیک وارد حوزه علمیه قم شدم و در مدرسه حقانی تحت اشراف آیت الله قدوسی و آیت الله بهشتی مشغول به تحصیل شدم .
همزمان با پایان دوره سطح و ورود به درس خارج فقه و اصول در دوره تربیت مدرس شرکت کردم و در سال 1372 از پایان نامه خود تحت عنوان « عیسی مسیح از دیدگاه قرآن و انجیل » به راهنمایی دکتر احمد بهشتی با نمره 19 و درجه عالی دفاع کردم. در سال 1374 وارد دانشگاه آزاد اسلامی شدم و در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره تخصصی دکتری (ph.d) را شروع کردم و در سال 1380 از پایان نامه خویش تحت عنوان « مقایسه و بررسی آراء اصولی شیخ طوسی و علامه حلی» به راهنمایی دکتر ابوالقاسم گرجی با درجه عالی و نمره 19 دفاع کردم و به عنوان عضو هیات علمی در سال 74 در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول خدمت هستم.